1.4 Fungsi Songsangan


1.4 Fungsi Songsangan
Untuk mencari fungsi songsangan, f −1(x) atau f (x) 
• Letakkan fungsi sama dengan y.
• Susun semula untuk menjadikan x dalam sebutan y.
• Tulis semula f −1(x) dengan menggantikan y oleh x.

Contoh 1:
Diberi f (x) = 5x − 4, cari fungsi songsangan.

Penyelesaian:

Contoh 2:
Cari fungsi songsangan bagi setiap fungsi yang berikut
(a) f (x) → 4 – 7x
(b) f ( x ) = 2 x + 5 3  

Penyelesaian:

Contoh 3:
Cari fungsi songsangan bagi setiap fungsi yang berikut
(a) f ( x ) = 5 7 x (b) f ( x ) = 2 3 x  

Penyelesaian:1 thought on “1.4 Fungsi Songsangan”

Leave a Comment