Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 9)

Soalan 9 (10 markah):
Satu kajian menunjukkan bahawa baki hutang kad kredit pelanggan-pelanggan adalah bertabur secara normal seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6.

 (a)(i) Cari sisihan piawai.
(ii) Jika 30 orang pelanggan dipilih secara rawak, cari pelanggan yang mempunyai baki hutang kad kredit di antara RM1800 dan RM3000.

(b) Didapati bahawa 25% pelanggan mempunyai jumlah baki hutang kad kredit kurang daripada RM y.
Cari nilai y.


Penyelesaian:
(a)(i)

μ=2870,x=3770 P( X>3770 )=15.87% P( Z> 37702870 σ )=0.1587 P( Z>1.0 )=0.1587 37702870 σ =1.0 σ=900

 

(a)(ii)

P( 1800<X<3000 ) =P( 18002870 900 <Z< 30002870 900 ) =P( 1.189<Z<0.144 ) =1P( Z1.189 )P( Z0.144 ) =10.11720.4427 =0.4401 Bilangan pelanggan=0.4401×30                                   =14

 

(b)

μ=2870,x=y P( x<y )=25% P( Z< y2870 900 )=0.25 y2870 900 =0.674 y=2263.40

 

 

Leave a Comment