8.2 Pendaraban Vektor dengan Kuantiti Skalar dan Keselarian Vektor


8.2 Pendaraban Vektor dengan Kuantiti Skalar dan Keselarian Vektor
1. Hasil darab vektor a ˜   dengan suatu scalar k ialah k a ˜ .
2. Jika b ˜ = k a ˜ , vector b ˜   adalah searah dengan vector a ˜   dan magnitudnya, | b ˜ | = k | a ˜ | .
3. Vektor a ˜  adalah selari dengan vektor b ˜  jika dan hanya jika b ˜ = λ a ˜ , dengan keadaan λ ialah pemalar.
4. Jika vektor a ˜  dan  b ˜ tidak selari dan h a ˜ = k b ˜ , maka h = 0 dan k = 0.

Contoh 1:
Jika vektor a ˜  dan  b ˜ tidak selari dan ( k 7 ) a ˜ = ( 5 + h ) b ˜  , cari nilai k dan nilai h.

Penyelesaian
:
Vektor a ˜  dan  b ˜ tidak selari, maka
k – 7 = 0 → = 7
5 + h = 0 → h = –5

1 thought on “8.2 Pendaraban Vektor dengan Kuantiti Skalar dan Keselarian Vektor”

Leave a Comment