8.1 Pengenalan Vektor


8.1 Pengenalan Vektor

(A) Kuantiti Vektor dan Kuantiti Skalar
1.   Vektor ialah kuantiti yang mempunyai maginitud dan arah.
2.   Skalar ialah kuantiti yang mempunyai magnitud sahaja.
3.   Misalnya, magnitud vektor O A  ialah panjang OA dan arahnya adalah dari O ke A. O A  boleh ditandakan sebagai a ˜  dan magnitudnya pula ditandakan sebagai | O A | atau | a ˜ | .  

(B) Vektor sebagai Garis Terarah
1.   Vektor A B  mewakili satu vektor yang mempunyai magnitud A B  dan menghala dari A ke B. Magnitud A B  ditulis sebagai | A B | .

(C) Kesamaan Dua Vektor
1.   Dua vektor adalah sama jika kedua-duanya mempunyai magnitud dan arah yang sama.
Misalnya,
a ˜ = b ˜ Jika (a) | a ˜ |=| b ˜ |, (b) arah  a ˜  dan  b ˜  sama.

2.   Vektor negatif bagi A B  ialah vektor yang mempunyai magnitud yang sama dengan A B  
tetapi dalam arah yang bertentangan dengan arah A B . Vektor negatif bagi A B  boleh
ditulis sebagai AB  atau  BA  . Vektor negatif bagi a ˜  ditulis sebagai a ˜ .


3.   Vektor sifar, 0 ˜  , ialah vektor yang mempunyai magnitud sifar dan arahnya tidak tertakrif.


Leave a Comment