6.5.1 Hukum Linear, SPM Praktis (Kertas 1)


Soalan 1:
Rajah di bawah menunjukkkan sebahagian daripada graf garis lurus diperoleh apabila √y melawan x2.Ungkapkan dalam sebutan x.

Penyelesaian:
 
Soalan 2:
Rajah di bawah menunjukkkan sebahagian daripada graf garis lurus diperoleh apabila y x melawan x .


Diberi persamaan tak linear yang asal ialah y = p x + q x 3 2 , hitungkan nilai p dan nilai q.

Penyelesaian:
Soalan 3:
Rajah di bawah menunjukkkan graf garis lurus yang dihubungkan oleh persamaan x y = 2 x + 3 x .

Cari nilai dan nilai k.

Penyelesaian:
Leave a Comment