6.2.1 Penggunaan Hukum Linear Kepada Fungsi Tak Linear (Contoh)


6.2.1 Penggunaan Hukum Linear Kepada Fungsi Tak Linear (Contoh)

Contoh 1:
Tukarkan setiap hubungan tak linear yang berikut kepada bentuk linear Y = mX + c. Nyatakan
kecerunan graf dan pintasan-dalam bentuk a dan b.
(a) y = ax3 + bx2
(b) y = a x + b x  
(c) y = axbx2
(d) x y = p x + q x (e) y = a x + b x (f) a y = b x + 1  

Penyelesaian:Leave a Comment