4.4.1c Persamaan yang Melibatkan Indeks (Contoh Soalan)


Contoh 5 [Asas tidak sama – tukar kepada bentuk lagaritma biasa (log10) bagi kedua-dua belah]:
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a) 3x + 1 = 7 
(b) 2 (3x) = 5 
(c) 2x.3x = 9x 4 
(d) 5x 1.3x + 2 = 10 


Penyelesaian:


Leave a Comment