4.3 Logaritma


4.3 Logaritma
 
N = ax   ↔   loga N = x
 
logaN = x ialah bentuk logaritma manakala N = ax ialah bentuk index.
 Takrif Logaritma:
1.   Jika ialah nombor positif, maka axjuga nombor positif. Logaritma bagi nombor negatif adalah tidak tertakrif.
2.   Logaritma yang asasnya 10 dikenali sebagai logaritma biasa. Simbolnya ialah log10, singkatannya lg.
3.   Nilai logaritma biasa dapat dicari dengan menggunakan kalkulator saintifik.
4.   Bagi asas logaritma bukan 10, asanya perlu dinyatakan, misalnya log381.
5.   Logaritma boleh berasas sebarang nombor positif, kecuali 1,
(a) loga1 = 0
(b) logaa= 1
 

Contoh 1:
Cari persamaan-persamaan berikut:
(a) log2 64
(b) log3 1
(c) log5 5
(d) log½ 4
(e) log8 0.25
 
Penyelesaian:


Contoh 2:
Cari persamaan-persamaan berikut:
(a) log3 5x = 2
(b) logx + 1 81 = 2
(c) logx 5x – 6 = 2

Penyelesaian:

Leave a Comment