2.6.2 Jenis Punca Persamaan Kuadratik (Contoh Soalan)


2.6.2 Jenis Punca Persamaan Kuadratik (Contoh Soalan)

Contoh
2 (Garis Lurus Bersilang dengan Lengkung di Dua Titik Berlainan)
Garis lurus y = 2k+ 1 bersilang dengan y = x + k 2 x  di dua titik berlainan.  Cari julat nilai k.

Penyelesaian:
Contoh 3 (Garis Lurus Tidak Bersilang dengan Lengkung)
Cari julat nilai m dengan keadaan garis lurus y = mx + 6 tidak bersilang dengan lengkung
2x2xy = 3.

Penyelesaian:
 
 
 

Leave a Comment