2.9.1 Lakaran Graf Fungsi Kuadratik (Contoh)


2.9.1 Lakaran Graf Fungsi Kuadratik (Contoh)
Contoh:
Ungkapkan y = 5 + 4x x2 dalam bentuk y = a – (x + b)2 , dengan a, b, dan c sebagai pemalar. Seterusnya, nyatakan nilai maksimum, y, dan nilai x.
Lakarkan lengkung y = 5 + 4x x2 .


Penyelesaian:
 
 
 
 
 

Leave a Comment