4.2.2a Penukaran Asas Logaritma (Contoh Soalan)


4.2.2a Penukaran Asas Logaritma (Contoh Soalan)
 
Contoh 3:
Diberi bahawa logp 3 = h dan logp 5 = k, ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan h dan k.
(a) log p 5 3 (b) log 15 75

Penyelesaian:




Contoh 4:
Diberi bahawa log3 x = b, ungkapkan logx 9x dalam sebutan b.

Penyelesaian:


Leave a Comment