5.3.2b Melakar Graf Fungsi Trigonometri (Bahagian 2)5.3.2b Melakar Graf Fungsi Trigonometri (Bahagian 2)

Contoh 2:
(a) Lakar graf bagi y = –½ kos x untuk 0 ≤ x ≤ 2π.
(b) Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu graf yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan π 2 x + k o s x = 0  untuk 0 ≤ x ≤ 2π.
Nyatakan bilangan penyelesaian itu.

Penyelesaian:
(a)(b)π 2 x + k o s x = 0 π 2 x = k o s x π 4 x = 1 2 k o s x darab kedua-dua belah dengan 1 2 y = π 4 x y = 1 2 k o s x


Graf yang sesuai ialah y = π 4 x .  

x
π 2  
π
y = π 4 x
½
¼

Daripada graf, terdapat 2 titik persilangan untuk 0 ≤ x ≤ 2π.
Maka, terdapat 2 penyelesaian bagi persamaan π 2 x + k o s x = 0.

Leave a Comment