Matematik Tambahan SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 3)

Soalan 3 (8 markah):Rajah 1 menunjukkan bulatan dan sektor sebuah bulatan dengan pusat sepunya O. Jejari bulatan ialah r cm.Diberi bahawa panjang lengkok PQ dan lengkok RS masing-masing ialah 2 cm dan 7 cm. QR = 10 cm.[Guna θ = 3.142]Cari(a) nilai r dan nilai θ,(b) luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek. Penyelesaian: (a) Panjang lengkok PQ=2 cm rθ=2 …………….. ( 1 ) Panjang lengkok RS=7 cm ( r+10 )θ=7 rθ+10θ=7 …………….. ( … Read more