10.2 Indeks Gubahan


10.2 Indeks Gubahan
1.   Indeks gubahan ialai nilai purata semua nombor indeks dan kepentingan setiap barangan yang terlibat diambil kira.

Indeks gubahan,    I ¯ = ΣIW ΣW     , dengan keadaan
I = Nombor indeks
W = Pemberat


∗  Pemberat, w bagi sesuatu perkara mewakili kepentingannya berbanding dengan perkara-perkara lain yang dikaji.
∗  Simbol Ʃ bermakna hasil tambah.


Contoh 1:

Mi
Indeks harga
Pemberat
Mi goreng
112
4
Mi Tomyam
104
3
Mi Rebus
109
2
Mi Wantan
111
1Jadual di atas menunjukkan indeks harga bagi beberapa jenis mi yang dijual di satu restoran bagi tahun 2000 berasaskan tahun 1996 serta pemberat masing-masing. Hitung indeks gubahan bagi tahun 2000 berasaskan tahun 1996.

Penyelesaian:
I ¯ = I W W I ¯ = ( 112 ) ( 4 ) + ( 104 ) ( 3 ) + ( 109 ) ( 2 ) + ( 111 ) ( 1 ) 4 + 3 + 2 + 1 I ¯ = 448 + 312 + 218 + 111 10 I ¯ = 1089 10 = 108.9
Contoh 2:

Barangan
Indeks harga
Pemberat
P
110
4
Q
x
2
R
120
1
S
115
3
Jadual di atas menunjukkan indeks harga bagi beberapa jenis barangan, P, Q, R dan S, bagi tahun 2002 berasaskan tahun 1997 dan pemberat masing-masing. Jika indeks gubahan bagi tahun 2002 berasaskan tahun 1997 ialah 116.5, cari nilai x.

Penyelesaian:
I ¯ = I W W 116.5 = ( 110 ) ( 4 ) + ( x ) ( 2 ) + ( 120 ) ( 1 ) + ( 115 ) ( 3 ) 4 + 2 + 1 + 3 116.5 = 440 + 2 x + 120 + 345 10 116.5 = 905 + 2 x 10
1165 = 905 + 2x
2x = 260
x = 130

7 thoughts on “10.2 Indeks Gubahan”

  1. Macam mana nk selesaikan kalau pemberat dia adew dua pembolehubah?…

    Like this…

    140 = 150(y) + 125(x) +112.5(2x)/y+x+2x

Leave a Comment