8.6.2 Vektor, SPM Praktis (Kertas 1)


Soalan 3:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat OABC dan titik D terletak pada garis lurus OB.


Diberi bahawa OD = 3DBUngkapkan O D , dalam sebutan x ˜  dan  y ˜ .


Penyelesaian:
O B = O A + A B = 3 x ˜ + 12 y ˜ O D = 3 D B O D D B = 3 1 O D : D B = 3 : 1 O D = 3 4 O B = 3 4 ( 3 x ˜ + 12 y ˜ ) = 9 4 x ˜ + 9 y ˜Soalan 4:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat selari ABCD dan BED ialah satu garis lurus.


Diberi bahawa  AB =7 p ˜ ,  AD =5 q ˜  dan DE=3EB,  ungkap dalam sebutan  p ˜  dan  q ˜ . (a)  BD (b)  EC


Penyelesaian:
(a)
Bagi segi empat selari, A B = D C = 7 p ˜ , A D = B C = 5 q ˜ . B D = B A + A D B D = 7 p ˜ + 5 q ˜

(b)
DE =3 EB   EB   DE = 1 3 EB:DE=1:3 EB = 1 4 DB = 1 4 ( BD ) = 1 4 [ ( 7 p ˜ +5 q ˜   ) ]Dari (a) = 7 4 p ˜ 5 4 q ˜

EC = EB + BC EC = 7 4 p ˜ 5 4 q ˜ +5 q ˜ EC = 7 4 p ˜ + 15 4 q ˜


2 thoughts on “8.6.2 Vektor, SPM Praktis (Kertas 1)”

Leave a Comment