8.2.2a Taburan Normal Piawai (Contoh 1)


8.2.2a Taburan Normal Piawai (Contoh 1)
Contoh 1:
Cari nilai bagi setiap kebarangkalian yang berikut daripada sifir taburan normal piawai.
(a) (Z > 0.600)
(b) (Z < –1.24)
(c) (Z > –1.1)
(d) (Z < 0.76)

Penyelesaian:
Sifir Taburan Normal Piawai
 
 
 

*Semasa membaca sifir taburan normal piawai, ia melibatkan penolakan nilai.

(a)
Daripada sifir taburan normal piawai,(Z > 0.600) = 0.2743


(b)
(Z < –1.24)
= (Z > 1.24)
= (1.24)
= 0.1075 ← (Bacaan daripada sifir taburan normal piawai)


(*Dalam sifir taburan normal piawai, semua nilai bagi z adalah positif. Perhatikan bahawa
lengkung itu adalah bersimetri pada paksi tegak, maka luas rantau berlorek bagi kedua-dua
graf di atas adalah sama)


(c)
(Z > –1.1)
= 1 – Luas P
= 1 – (–1.1)
= 1 – 0.1357 ← (Bacaan daripada sifir taburan normal piawai)
= 0.8643


(d)
(Z < 0.76)
= 1 – Luas P
= 1 – (0.76)
= 1 – 0.2236 ← (Bacaan daripada sifir taburan normal piawai)
= 0.7764


Leave a Comment