Matematik Tambahan SPM – Tingkatan 4, Tingkatan 5 Nota dan Video

Download FREE APP

Kertas Model Matematik Tambahan SPM 

 1. Kertas 2 Bahagian A (Soalan sahaja)
 2. Kertas 2 Bahagian B & C (Soalan sahaja)
 3. Kertas 2 Bahagian A  (Soalan dan Jawapan)
 4. Kertas 2 Bahagian B  (Soalan dan Jawapan)
 5. Kertas 2 Bahagian C  (Soalan dan Jawapan)

  Nota Tingkatan 4

  Bab 1 Fungsi (KBSM / KSSM)

  1. Hubungan
   1. Domain dan Kodomain
   2. Jenis Hubungan
  2. Fungsi
   1. Fungsi Sebagai Sejenis Hubungan Khas dan Tatatanda Fungsi
   2. Domain, Kodomain, Objek, Imej dan Julat bagi Suatu Fungsi serta Fungsi Nilai Mutlak
  3. Fungsi Gubahan
   1. Cara Perbandingan
   2. Cari Fungsi Baru dengan Menggunakan Fungsi Gubahan yang diberi
  4. Fungsi Songsangan
  5. Soalan Buku Teks (KSSM)
   1. Latihan Kendiri | 1.1 | 1.2 | 1.3
  6. Soalan Model SPM
   1. Soalan Pendek (Kertas 1)
   2. Soalan Panjang (Kertas 2)

    Bab 2 Persamaan Kuadratik (KSSM, Tingkatan 4 Bab 2, Fungsi Kuadratik)

    1. Persamaan Kuadratik
     1. Punca-punca Persamaan Kuadratik
    2. Penyelesaian Persamaan Kuadratik
     1. Pemfaktoran
     2. Penyempurnaan Kuasa Dua
     3. Rumus Kuadratik
    3. Pembentukan Persamaan Kuadratik daripada Punca
     1. Cari Hasil Tambah Punca (HTP) dan Hasil Darab Punca (HDP)
     2. Cari Hasil Tambah Punca (HTP) dan Hasil Darab Punca (HDP) Contoh Soalan
     3. Pembentukan Persamaan Kuadratik Baru daripada Suatu Persamaan Kuadratik
    4. Syarat untuk Jenis Punca Persamaan Kuadratik
    5. Soalan Model SPM
     1. Soalan Pendek (Kertas 1)
     2. Soalan Panjang (Kertas 2)

    Video

    1. Pengenalan Kepada Persamaan Kuadratik
    2. Bentuk Am Persamaan Kuadratik
    3. Menyelesaikan Persamaan Kuadratik – Mencari Punca-Punca Persamaan | Kaedah Penfaktoran | Kaedah Penfaktoran (Contoh Soalan) | Menyempurna Kuasa Dua | Menyempurna Kuasa Dua (Contoh Soalan) | Kaedah Rumus
    4. Pembentukan Persamaan Kuadratik Daripada Punca – Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Bahagian 4 | Bahagian 5
    5. Jenis Punca Persamaan Kuadratik | Bahagian 1 | Bahagian 2

    Bab 3 Fungsi Kuadratik (KSSM, Tingkatan 4 Bab 2)

    Bab 4 Persamaan Serentak (KSSM, Tingkatan 4 Bab 3, Sistem Persamaan)

   Bab 5 Indeks dan Logaritma (KSSM, Tingkatan 4 Bab 4, Indeks, Surd dan Logaritma)

   1. Indeks dan Hukum Indeks
    1. Indeks dan Hukum Indeks (Bahagian 1)
    2. Indeks dan Hukum Indeks (Bahagian 2)
   2. Logaritma
    1. Hukum Logaritma
    2. Penukaran Asas Logaritma
   3. Persamaan yang Melibatkan Indeks
   4. Persamaan yang Melibatkan Logaritma
   5. Soalan Model SPM
    1. Soalan Pendek (Kertas 1)
    2. Soalan Panjang (Kertas 2)

   Video

   1. Pengenalan Kepada Indeks dan Logaritma
   2. Indeks Sifar dan Indeks Negatif, Indeks Pecahan – Bahagian 1 | Bahagian 2, Ungkapkan Satu Nombor Dalam Bentuk Indeks
   3. Hukum-hukum Indeks – Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Bahagian 4 | Contoh Soalan 1 | Contoh Soalan 2
   4. Pengenalan Kepada Logaritma – Bahagian 1 | Bahagian 2
   5. Hukum-hukum Logaritma – Bahagian 1 | Bahagian 2
   6. Mencari Nilai Logaritma – Bahagian 1 | Bahagian 2
   7. Menukar Asas Logaritma | Contoh Soalan (Bahagian 1) | Contoh Soalan (Bahagian 2)
   8. Menyelesaikan Persamaan Indeks – Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Contoh Soalan
   9. Menyelesaikan Persamaan Logaritma – Contoh Soalan (Bahagian 1) | Contoh Soalan (Bahagian 2)

   Bab 6 Geometri Koordinat (KSSM, Tingkatan 4 Bab 7)

   Bab 7 Statistik

   1. Sukatan Kecenderungan Memusat
    1. Min
    2. Mod
    3. Median
   2. Sukatan Serakan
    1. Julat
    2. Julat antara Kuartil (Bahagian 1)
    3. Julat antara Kuartil (Bahagian 2)
    4. Varians dan Sisihan Piawai
   3. Soalan Model SPM
    1. Soalan Pendek (Kertas 1)
    2. Soalan Panjang (Kertas 2)

   Bab 8 Sukatan Membulat (KSSM, Tingkatan 5 Bab 1)

   1. Radian
   2. Panjang Lengkok sesuatu Bulatan
   3. Luas Sektor sesuatu Bulatan
   4. Soalan Buku Teks (KSSM)
    1. Latihan Kendiri | 1.1 | 1.2 | 1.3
    2. Latihan Formatif |  1.1
   5. Soalan Model SPM
    1. Soalan Pendek (Kertas 1)
    2. Soalan Panjang (Kertas 2)

   Bab 9 Pembezaan (KSSM, Tingkatan 5 Bab 2)

   Bab 10 Penyelesaian Segi Tiga  (KSSM, Tingkatan 4 Bab 9)

   1. Petua Sinus
   2. Petua Kosinus
   3. Luas Segitiga
   4. Soalan Buku Teks (KSSM)
    1. Latihan Intensif |  9.19.2 | 9.3 | 9.4
    2. Latihan Pengukuhan | Soalan 1 – 6Soalan 7 – 12
   5. Soalan Model SPM
    1. Soalan Panjang (Kertas 2)

   Bab 11 Nombor Indeks (KSSM, Tingkatan 4 Bab 10)

   1. Nombor Indeks
   2. Indeks Gubahan
   3. Soalan Buku Teks (KSSM)
    1. Latih Diri | 10.110.2 | 10.3 | 10.4
    2. Latihan Intensif |  10.1 | 10.2
    3. Latihan Pengukuhan | Soalan 1 – 6 | Soalan 7 – 12
   4. Soalan Model SPM
    1. Soalan Panjang (Kertas 2)

   Bab 4 Vektor (KSSM, Tingkatan 4 Bab 8)

   Bab 6 Pilir Atur dan Gabungan (KSSM, Tingkatan 5 Bab 4)

   Bab 7 Kebarangkalian Mudah