5.2.2 Taburan Normal Piawai

5.2.2 Taburan Normal Piawai

1. Suatu pembolehubah rawak normal X ~ N (µ, σ2) boleh dipiawaikan dan ditulis sebagai Z ~ N (0, 1)  dengan min 0 dan varians 1.
2. Ciri-ciri sifir taburan normal piawai, N (0, 1) adalah seperti berikut:

Kes 1

(Z > a) adalah luas rantau berlorek dalam rajah di atas.


Kes 2
(–∞ < Z < ∞) = 1


Kes 3
(Z > 0) = (Z < 0) = 0.5


Kes 4


(Z > a) = (Z < –a)

Leave a Comment