4.3 Persamaan yang Melibatkan Indeks

4.3 Persamaan yang Melibatkan Indeks
Kaedah:
1.
Perbandingan indeks dan asas
a. Jika asas adalah sama, apabila ax = ay, maka x = y
b. Jika indeks adalah sama, apabila ax = bx, maka a = b

2.
Mengambil logaritma biasa
(Jika asas dan indeks TIDAK sama)

a
x

=
blg

a
x

=
lg
b

x
=


lg
b


lg
a

Contoh 1 (Persamaan Indeks – Asas Sama):
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a)

16
x

=
8

(b) 9
x


.3

x

1


=
81
(c)

5

n
+
1


=

1125


n

1
Penyelesaian:


Contoh 2 (Selesaikan Persamaan Indeks Serentak – Asas Sama):
Selesaikan persamaan serentak yang berikut.

2
x


.4

2
y


=
83
x
9
y=

1

27


Penyelesaian:

Leave a Comment