3.7 Fungsi Kuadratik, SPM Praktis (Soalan Panjang)

3.7 Fungsi Kuadratik, SPM Praktis (Soalan Panjang) Soalan 2: Rajah di atas menunjukkan graf fungsi kuadratik y = f (x). Garis lurus y = –4 ialah tangen kepada lengkung y = f (x). (a) Tulis persamaan paksi simetri untuk fungsi f (x). (b) Ungkapakan f (x) dalam bentuk (x + p)2 + q , dengan keadaan p dan q ialah … Read more3.7 Fungsi Kuadratik, SPM Praktis (Soalan Panjang)

3.7 Fungsi Kuadratik, SPM Praktis (Soalan Panjang)

3.7 Fungsi Kuadratik, SPM Praktis (Soalan Panjang) Soalan 1: Tanpa menggunakan kaedah pembezaan atau melukis graf, cari nilai maksimum atau nilai minimum bagi fungsi y = 2 + 4x – 3×2. Seterusnya, cari persamaan paksi simetri bagi graf fungsi itu. Penyelesaian: Menyempurnakan kuasa dua bagi fungsi y dalam bentuk y = a (x + p)2 + q … Read more3.7 Fungsi Kuadratik, SPM Praktis (Soalan Panjang)

3.2 Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Fungsi Kuadratik

3.2 Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Fungsi Kuadratik Titik Maksimum dan Titik Minimum 1.   Suatu fungsi kuadratik f (x) = ax2 + bx + c boleh diungkapkan dalam bentuk f (x) = a (x + p)2  + q dengan cara menyempurnakan kuasa dua. 2.   Titik maksimum atau titik minimum boleh ditentukan daripada persamaan f (x) = … Read more3.2 Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Fungsi Kuadratik

3.4 Ketaksamaan Kuadratik (Bahagian 1)

3.4 Ketaksamaan Kuadratik (Bahagian 1) (A) Menyelesaikan Ketaksamaan Kuadratik 1.  Penyelesaian bagi suatu ketaksamaan kuadratik adalah nilai-nilai julat yang memuaskan ketaksamaan itu. 2.  Terdapat dua cara untuk menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. (a) Kaedah graf (b) Kaedah garis nombor (B)(i) Langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu ketaksamaan kuadratik (Kaedah graf) Langkah 1 : Tulis semula ketaksamaan kuadratik dengan sifar di … Read more3.4 Ketaksamaan Kuadratik (Bahagian 1)

3.5b Jenis Punca Persamaan Kuadratik (Contoh Soalan)

3.5b Jenis Punca Persamaan Kuadratik (Contoh Soalan) Contoh 2 (Garis Lurus Bersilang dengan Lengkung di Dua Titik Berlainan) Garis lurus y = 2k+ 1 bersilang dengan y = x + k 2 x  di dua titik berlainan.  Cari julat nilai k. Penyelesaian: Contoh 3 (Garis Lurus Tidak Bersilang dengan Lengkung) Cari julat nilai m dengan keadaan … Read more3.5b Jenis Punca Persamaan Kuadratik (Contoh Soalan)