3.7 Fungsi Kuadratik, SPM Praktis (Soalan Panjang)


3.7 Fungsi Kuadratik, SPM Praktis (Soalan Panjang)

Soalan 2:


Rajah di atas menunjukkan graf fungsi kuadratik y = (x). Garis lurus y = –4 ialah tangen kepada lengkung y = (x).
(a) Tulis persamaan paksi simetri untuk fungsi (x).
(b) Ungkapakan (x) dalam bentuk (x + p)2 + q , dengan keadaan p dan q ialah pemalar.
(c) Cari julat nilai supaya
(i) (x) < 0,   (ii) (x) ≥ 0.

Penyelesaian:
(a)
Koordinat-x titik minimum = titik tengah bagi (–2, 0) dan (6, 0)
= 2 + 6 2 = 2  
Maka, persamaan paksi simetri untuk fungsi (x) ialah x = 2.

(b)
Gantikan x = 2 dalam x + p = 0,
2 + p = 0
p = –2
dan q = –4 (nilai (x) yang paling kecil)
Maka, (x) = (x + p)2 + q
(x) = (x – 2)2 – 4

(c)(i)
Daripada graf, bagi (x) < 0, julat nilai x ialah –2 < x < 6 ← (bahagian graf di bawah paksi-x).

(c)(ii)
Daripada graf, bagi (x) ≥ 0, julat nilai x ialah x ≤ –2 atau x ≥ 6 ← (bahagian graf di atas paksi-x).


Leave a Comment