4.6.2 Vektor, SPM Praktis (Kertas 1)


4.6.2 Vektor, SPM Praktis (Kertas 1)

Soalan 3:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat OABC dan titik D terletak pada garis lurus OB.

Diberi bahawa OD = 3DBUngkapkan O D , dalam sebutan x ˜  dan  y ˜ .

Penyelesaian:
O B = O A + A B = 3 x ˜ + 12 y ˜ O D = 3 D B O D D B = 3 1 O D : D B = 3 : 1 O D = 3 4 O B = 3 4 ( 3 x ˜ + 12 y ˜ ) = 9 4 x ˜ + 9 y ˜Soalan 4:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat selari ABCD dan BED ialah satu garis lurus.Diberi bahawa  AB =7 p ˜ ,  AD =5 q ˜  dan DE=3EB,  ungkap dalam sebutan  p ˜  dan  q ˜ . (a)  BD (b)  EC

Penyelesaian:
(a)
Bagi segi empat selari, A B = D C = 7 p ˜ , A D = B C = 5 q ˜ . B D = B A + A D B D = 7 p ˜ + 5 q ˜

(b)
D E =3 E B E B D E = 1 3 E B : D E = 1 : 3 E B = 1 4 D B = 1 4 ( B D ) = 1 4 [ ( 7 p ˜ + 5 q ˜ ) ] Dari (a) = 7 4 p ˜ + 5 4 q ˜

E C = E B + B C E C = 7 4 p ˜ + 5 4 q ˜ + 5 q ˜ E C = 7 4 p ˜ + 25 4 q ˜


Leave a Comment