10.2 Petua Kosinus


10.2 Petua Kosinus
  


a
2 = b2+ c2 – 2bc kosA
b2 = a2+ c2 – 2ac kosB
c2 = a2+ b2 – 2ab kosC

Petua kosinus boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu segitiga apabila
(i) dua sisi dan satu sudut kandung diberikan, atau
(ii) tiga sisi diberikan


(A) Jika 2 sisi dan 1 sudut kandung diberi ⇒
 Petua Kosinus

Contoh:Hitung panjang AC, x, dalam cm bagi segitiga di atas.

Penyelesaian:
b2 = a2+ c2 – 2ac kosB
x2 = 42 + 72 – 2(4)(7) kos50o
x2 = 16 + 49 – 56 (0.6428)
x2 = 65 – 35.997
x2 = 29.003
x = 5.385 cm


(B) Jika 3 sisi diberi ⇒ Petua Kosinus

Contoh:
Hitung ∠BAC

Penyelesaian:
kosA= b 2 + c 2 a 2 2bc kosBAC= 7 2 + 6 2 8 2 2(7)(6)
kos∠BAC = 0.25
∠BAC = kos -1 0.25
∠BAC = 75.52o

2 thoughts on “10.2 Petua Kosinus”

  1. sangat ringkas dan kurang isi ..
    saya seratus peratus tidak faham apa yg dibentang ..
    kalau nak ajar..ajar la elok elok

Leave a Comment