3.5.1 Jenis Punca Persamaan Kuadratik (Contoh Soalan)


3.5.1 Jenis Punca Persamaan Kuadratik (Contoh Soalan)

Contoh
1 (Garis Lurus adalah Tangen kepada Lengkung)
Cari nilai p jika 8y= x + 2p adalah tangen kepada lengkung 2y2 = x+ p.

Penyelesaian:
Leave a Comment