1.3b Fungsi Gubahan (Kaedah Perbandingan) Contoh Soalan


1.3b Fungsi Gubahan (Kaedah Perbandingan) Contoh Soalan
Contoh 1:
Diberi f: xhx + k, g : x → (x + 1)2 + 4 dan fg : x→ 2(x + 1)2 + 5. Cari
(a) nilai g2(2),
(b) nilai h dan nilai k.

Penyelesaian:
Contoh 2:
Diberi f: x → 1 – x dan g : xpx2 + q. Jika fungsi gubahan gf ditakrifkan oleh gf : x→ 3x2 – 6x + 5, cari
(a) nilai p dan nilai q,
(b) nilai g2(−1).
 
Penyelesaian:Leave a Comment